Husovské výročí

Náš sbor v červenci 2015 vystupoval na několika koncertech, na kterých jsme si připomněli 600. výročí upálení Mistra Jana z Husi.

Kromě krátkých vstupů v našem domovském sboru při přednášce Mgr. Martina Jindry a PhDr. Věry Smolové na husovská témata jsme měli i příležitost dvakrát vystoupit s Richardem Pachmanem při provedení scénického oratoria Mistr Jan Hus v Olomouci 1.7.2015 a v Praze na Staroměstském náměstí 6.7.2015.

Sbor též zazpíval při poutní bohoslužbě CČSH v Kostnici 4.7.2015 a též při dalších vzpomínkových akcích v přímo v místě utrpení Jana Husa. Zazpívali jsme písně, které souvisí s jeho dobou a i některé, kterých je s největší pravděpodobností autorem.

6.7.2015 jsme též vystoupili v rámci přímého přenosu ČT  při slavnostních bohoslužbách z Betlémské kaple a při koncertu sborů na Staroměstkém náměstí.

XI. Festival komorních sborů Příbram 2014

Srdečně vás zveme na již jedenáctý ročník festivalu pěveckých sborů v Příbrami, který se uskuteční v sobotu 25. října 2014 od 14.00 v sále Waldorfské školy v Příbrami.

Můžete se těšit na vystoupení příbramských i mimopříbramských sborů.

První album příbramského komorního sboru je zasvěceno číslu deset

Příbram - Své desáté narozeniny oslavil příbramský Komorní sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra vydáním samostatného CD.

K dostání je v příbramských Infocentrech a na farním úřadě CČSH Příbram-Březové Hory za velice příznivou cenu 190 korun.

Pořídit si ho budou moci 27. května i návštěvníci Noci kostelů, v jejímž rámci sbor také vystoupí. O rozhovor jsme požádali sbormistryni Hanu Tonzarovou.

Jedná se o první desku vašeho sboru?

Ano, o první samostatné CD, které bylo natočeno k 10. výročí Komorního sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra. Těsně před tímto naším albem vyšlo též CD Richarda Pachmana M. J.Hus, na němž je záznam našeho sboru v některých sborových partech.

Účinkovali jsme totiž při 2. premiéře tohoto oratoria v roce 2005 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze a následně pak i v roce 2010 při jeho kratší obnovené premiéře.

Je album záznamem živého vystoupení nebo vzniklo ve studiu?

Jedná se o live, tedy živou nahrávku z našeho domovského kostela Církve československé husitské v Příbrami na Březových Horách, která byla následně upravená ve studiu.

Vystupují na něm nějací hosté?

Hostem CD je Richard Pachman, často přezdívaný jako český Vangelis, skladatel, zpěvák a autor mnoha projektů, jenž též maluje a vydává knihy. Na desce je zastoupen ve třech bonusových skladbách právě z výše zmiňovaného oratoria M. J. Hus, kde ho doprovází náš sbor.

Jaké skladby jsou na CD zachyceny a podle čeho jste je vybírali?

Jak je typické pro naše koncerty, uvádíme i na CD ty nejstarší duchovní písně, tedy chorály z 15. století, vedle těch nejnovějších, současných.

V počtu dvakrát deset.

Nejen proto nese naše CD název Deset. Desítka má v různých náboženstvích často význam plnosti (za všechny uveďme Desatero), je ale současně i předělem v lidském životě. Vždyť počínaje 10. narozeninami slavíme každou následující desítku let jako další etapu svého života. I příbramský Komorní sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra vstoupil, počítáno dle lidského věku, z dětství do "jinošství", neboť měl v době natáčení CD za sebou právě oněch deset let své existence. A tak je výběr deseti nejstarších a deseti nejnovějších duchovních skladeb i oknem do naší desetileté činnosti, lemované mnoha desítkami koncertů a vystoupení v Příbrami, Praze, ale i na jiných místech naší země i v zahraničí.

Dovolte mi, abych na závěr popřála všem, aby se jim toto CD stalo příjemným průvodcem každodenních i svátečních chvil.

(
KAREL SOUČEK)

NOC KOSTELŮ 27. 5. 2011 v kostele – Sboru CČSH v Příbrami na Březových Horách (18.00 – 24.00 h.)

Program:

18. 00 h. Společné zvonění
18. 05 h.
Přivítání v kostele – Sboru CČSH M. Jakoubka ze Stříbra v Příbrami na Březových Horách
18. 10 h.
Vernisáž výstavy fotografií (Ing. Petr Čížek,….)
18. 30 h.
Práce s dětmi, seniory, v n.o. Příbram
18. 30 h. – 20. 15
Program pro děti (i rodiče) v zahradě kostela
18. 45 h.
„Afrika Africe“ - sociálně - vzdělávací projekt Církve československé husitské
19. 00 h.
Koncert domovského Komorního pěveckého sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra
s prezentací a prodejem 1. CD sboru
19. 50 h.
1. komentovaná prohlídka kostela – sboru s rozhlednou
20. 20 h. Bible – kniha knih – přednáška s diskusí Dr. Hany Tonzarové, vysokoškolské
pedagožky v oboru biblistiky a duchovní Církve československé husitské
- možnost zakoupení specielních výtisků Biblí z České biblické společnosti
21. 00
Hudební workshop – zpívejte s námi písně z Taizé (společný zpěv ve 23.00 h.)
21. 50
2. komentovaná prohlídka kostela – sboru
22. 20
„Společný svět“ - panelová diskuse na téma, kde se potkávají tzv. „věřící a nevěřící“
- pozvánka na V. „Modlitbu za domov“ – na téma Svoboda je volba?! (28. 10. 2011)
23. 00
Zpívejme a modleme se společně – písně z Taizé, modlitby – na zahradě (za přízniv.počasí)
23. 55
Závěrečné požehnání
Pozn: Po celou dobu programu možnost drobného občerstvení připraveného péčí členů a zvláště členek :-) náboženské obce CČSH Příbram - Březové Hory; po celou dobu též možnost zakoupení tiskovin a publikací a též 1. CD pěveckého Komorního sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra i specielních vydání Biblí (pro děti, mládež i dospělé)19:00 Koncert příbramského Komorního sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra Program:

Zvony kostela -Sboru Církve čs. husitské Mistra Jakoubka ze Stříbra v Příbrami na Břez. Horách

Chorály a písně z dávných staletí:

Pane Bože, buď při nás, anonym XV. /XV. stol. (Kodex speciálník)

Kristus, jenž byl dán na smrt, Komenského Amsterodamský kancionál, úpr. p . Eben

Ježíš Kristus, náš Spasitel, Komenského Amsterodamský kancionál, úpr. P. Eben

Nuž křesťané radujte se, Komenského Amsterodamský kancionál, úpr. P. Eben

Bože Otče, Buď s námi, Komenského Amsterodamský kancionál, úpr. P. Eben

Současná duchovní tvorba:

Kubička V., Muoj milý Bože,

Sibelius J., Be still my soul,

Aguiar E., Ž. 150.

Spirituály:

Deep River/Hluboká řeko,

It´s me/ To já,

Keep your lamps,

Go down, Moses/Ať jde Mojžíš,

O happy day,

Až se v ráji sejdem23.00 písně z Taizé – pořad písní:

Adoramus Te, Christe/ Klaníme se Ti, Kriste,

Kdo kolem kráčíte,

Crucem tuam,

Nunc dimitis,

Per crucem,

Zustaňte zde,

Bless the Lord,

Každý den

Misericordias Domini,

Christe, lux mundi,

Lord, Jesus Christ,

Aleluja,

Christus resurexit,

Confitemini Domino,

Salvator mundi

Laudate omnes gentes

Ubi caritas


další info na: http://www.pribram-city.cz/

Zpívané Pašije

Letos poprvé se uskutečnily Pašije na Květnou neděli 17. 4. 2011 v kostele Mistra Jakoubka ze Stříbra Církve československé husitské v Příbrami na Březových Horách. Jednalo se o zpívané české Pašije Josefa Nešvery, proslulého varhaníka a skladatele konce 19. a počátku 20. století, jenž si získal uznání i takových českých velikánů jako byl B. Smetana, či A. Dvořák. V jeho českých Pašijích na Květnou neděli, jíž se zahajuje tzv. Velký pašijový týden (slovo „pašije“ je odvozeno od latinského slova „utrpení“), hlavní role Ježíše a evangelisty ztvárnili Vám dobře známí zpěváci Karel Brynda a Vladimír Matějka. V dalších rolích se představili Lukáš Marek (v roli Piláta), Jan Horník (v roli Jidáše), Jiří Šíp (v roli Kaifáše), Jarmila Chmelařová a Zuzana Topinková (v roli Pilátovy ženy), Jiřina Dzamková (v roli služebné). Sborové party (lid,…) zpíval Komorní sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra. Řídila Hana Tonzarová.


Modlitba za domov - Krabčice 28.10.2010

Modlitba za domov je ekumenické shromáždění, které bylo založeno v roce 2007. Jeho cílem je být vedle již zavedených poutí a jiných ekumenických setkání spíše veletrhem všeho, co s životem církve souvisí: charitativní a diakonické činnosti, různých tradic zbožnosti, kultury a mnoha jiných aktivit. V centru tohoto dění jsou modlitby křesťanů z různých církvích, v závěru pronášejí nejvyšší představitelé církví v ČR společnou “modlitbu za domov” (více na http://www.modlitbazadomov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=2&lang=cs )
Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra se ekumenické pouti účastnil dvakrát. Poprvé v roce 2007 v rotundě sv.Jiří a sv.Vojtěcha na Řípu. Podruhé v roce 2010 v Krabčicích, kde se
část vystoupení uskutečnila v zahradě Diakonie, a pak v kostele, odkud se program vysílal v přímém přenosu ČT2.
O hudební doprovod se sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra dělil se skupinou Happy Day Quintet ( http://www.ceskatelevize.cz/porady/10267554249-modlitba-za-domov/21056221451/ ).


Soustředění sboru v Železné Rudě 2.-4.10.2009


Soustředění v chatě Husita v Železné Rudě se neslo v duchu pilné práce a příprav na koncert k 10. výročí vzniku sboru, který se konal 22.11.2009 v kostele Církve československé husitské Mistra Jakoubka ze Stříbra v Příbrami na Březových Horách. Během tří dnů proběhla retrospektiva práce sboru, probírala se jednotlivá období, skladby a koncerty. Pečlivě se vybíral repertoár, který by obsáhl celý záběr sboru - od nejstarších skladeb po současné autory.
Po celodenním zpívání si členové sboru ještě dopřáli zpívání za doprovodu kytar, violy a flétny.
Příjemnou atmosféru si všichni užívali. Krásným zážitkem byl také výlet k Čertovu a Černému jezeru, kterým jsme si utužili fyzickou kondici.

Soustředění v Železné Rudě se nám moc líbilo. Jak napsala Irena Muzikářová do kroniky sboru: "Věřím, že se do Železné Rudy opět vrátíme, protože to byl skvěle naplněný a plodný čas!"